ČSCHAT - Český svaz chovatelů Achal Teke z.s. 

 

 

 

ČSCHAT, z.s., je dobrovolným občanským sdružením sdružujícím majitele a zájemce o plemeno Achal Teke v České republice. Hlavním cílem ČSCHATu je přispívat svou činností ke zvýšení úrovně chovu achatekinských koní v ČR.

 

 

 

 Historie svazu

 

Hlavním důvodem vzniku byla tehdejší situace v chovu achaltekinců na území České republiky – do roku 2002 byla v podstatě jediným centrem chovu achaltekinců farma v Chrastavě manželů Havlíčkových. Ta byla nucena ukončit svoji činnost a koně byli rozprodáni jednotlivým majitelům. Protože většina z nových majitelů měla zájem nějakým způsobem koordinovat chovatelskou činnost a dát do pořádku registrace koní v mateřských plemenných knihách (za roky 1991-2002 nebyl žádný z achaltekinců narozených v ČR zaregistrován v mateřské PK),  bylo v červnu 2003 zorganizováno setkání zainteresovaných majitelů, na které byla pozvána hlavní inspektorka chovu achaltekinských koní paní T.N.Ryabová z Ruska. Během tohoto setkání paní Ryabová navštívila chovatele v České republice a proběhly první registrace achaltekinských koní.

 

Po červnovém setkání následovalo několik přípravných schůzek, které 30.8.2003 vyústily v založení ČSCHAT.

 

Na podzim téhož roku pak započala jednání s ruskou stranou, jejichž výsledkem bylo podepsání smlouvy o spolupráci s Všeruským vědecko-výzkumným institutem pro chov koní (VNIIK).

 

V roce 2008 se ČSCHAT stal členem Asociace svazů chovatelů koní České republiky (ASCHK ČR).

 

V roce 2011 se ČSCHAT stal členem další mezinárodní asociace, a to IATHA (Mezinárodní asociace achaltekinských koní) se sídlem v Ašchabadu, v Turkmenistánu.

 

 

 

Činnost svazu

 

ČSCHAT zprostředkovává svým členům registrace plnokrevných a podílových achaltekinských koní v mateřské plemenné knize v Rusku.

Pravidelně (obvykle každý rok) jsou zvány do ČR inspektorky chovu z Ruska (Tatiana N. Rjabová a Naděžda V. Abramová) s cílem hodnocení koní (potěšitelná pro české chovatele může být informace, že dle názoru inspektorek, mají v současné době nejlepší kvalitu chovu v Evropě Česká republika a Maďarsko).

 

České achaltekince můžete vídat na výstavách v ČR, jsou pravidelnými účastníky Ankety o nejkrásnějšího koně České republiky a také Evropských šampionátů. Zmiňme zde ty úspěšné (abecedně): Damask – 2.místo v Anketě o nejkrásnějšího koně (2011), Ghadir – Absolutní šampión Evropy (2012), Jana-Jan – Evropská juniorská šampiónka (2008), Jangi – Evropská juniorská šampiónka (2012), Pair – Absolutní šampión Evropy (2014), Sergesdan – vítěz třídy dvouletých hřebců na Evropském šampionátu (2014), Stambul – Reserve šampión Evropy (2010) a 3. umístěný v Anketě o nejkrásnějšího koně ČR (2012), Allastar – Absolutní šampiónka Evropy v kategorii podílových koní (2012) a    3. umístěná v Anketě o nejkrásnějšího koně ČR (2013).

 

V roce 2008 ČSCHAT ve spolupráci s Dostihovým spolkem a.s. Pardubice uspořádal první rovinný dostih achaltekinských koní, který se konal mimo území Ruska a Turkmenistánu. V roce 2009 proběhl na pardubickém závodišti druhý ročník. V současné době, žel, není o dostihy ze strany majitelů/chovatelů zájem.

 

 

 

foto Michaela Purnochová