Mezinárodní šampionát ATF - Francie 2010

 

     Uspořádání šampionátu v letošním roce se ujala Francouzská asociace (ATF) v čele s hlavními organizátory Jean de Bannem a Héloise Ghirardi. Šampionát proběhl ve velmi parných dnech 17.- 18.7. 2010 na venkovním předvadišti národního hřebčína v Rosiéres aux Salines, poblíž města Nancy, v rámci oblastního finále parkurových soutěží pro mladé koně.

Přihlášeno bylo v letošním roce celkem 54 koní ze sedmi států. Ne všichni však přicestovali, vystaveno tak bylo celkem 47 koní. Koně byli přivezeni z České republiky (12), Francie (19), Lucemburska (1),  Nizozemí (2), Německa (7), Slovenska (4) a Švýcarska (2).

 

     V pátek dopoledne  jsme byli provedeni chovatelským areálem, a to přímo panem ředitelem hřebčína. Byl nám předveden odběr spermatu hřebce (na fantomu), čištění spermatu a následná inseminace klisny. Poté jsme byli převedeni k prohlídce stájí a mohli si prohlédnout historické  postroje a kočáry.

 

         

   

     Achaltekinští  koně se postupně sjížděli a před polednem začala tzv. bonitirovka -  hodnocení koní pracovníky VNIIKu (T.N. Rjabová, N.V. Abramová, asistovala P. Marešová).

 

Vysvětlení P.Marešové

Bonitirovka není součástí šampionátu, není ani pro všechny účastníky povinná (záleží, kdo z majitelů má o ohodnocení svého koně zájem a uhradí si tuto službu) a slouží jako podklad pro zařazení koně do příslušné plemenné třídy. Hodnotí se typ (10 bodová stupnice), velmi podrobně exteriér (jednotlivé části těla jsou hodnoceny max. 4 body, podle celkového dosaženého počtu bodů je pak opět kůň obodován společnou známkou za exteriér, max. 10 body), dále tělesné míry (KVH, šikmá délka těla, obvod hrudníku, obvod holeně, max. možný počet dosažených bodů 10). U jednotlivých koní byl hodnocen i pohyb, i když při zařazení koně do chovu se tento nehodnotí – hodnotí se výkonnost koně, ať už v dostizích nebo sportovních soutěžích. Většina koní nicméně byla ještě mladá a bez výkonnosti a hodnocení pohybu tak sloužilo čistě orientačně.  

     Dalšími částmi bonitirovky, které se ale dělají již „od stolu“ je hodnocení rodokmenu a po zařazení do chovu ještě kvalita potomstva (u klisen při počtu nejméně 3 potomků, u hřebců 10 potomků).

     A ještě drobná poznámka k měření – některé z pozorovatelů zaujal trochu odlišný systém měření tělesných měr, než je běžně k vidění v evropských zemích – např. obvod hrudníku ruské inspektorky měřily nikoliv za kohoutkem koně, ale před kohoutkem.

 

     Na závěr pátečního dne proběhlo uvítání všech přítomných s přípitkem sektu a drobným občerstvením.

 

     Sobotní den započal pro majitele koní veterinární přejímkou. Po pátečních úmorných vedrech přišlo velmi příjemné ochlazení, ale v odpoledních hodinách začaly teploty opět stoupat a bohužel nebylo kam se před dotěrnými paprsky ukrýt. Samotný šampionát byl zahájen v 9.00 hod. Posuzovatelský tým sestával ze čtyř rozhodčích, tohoto úkolu se ujaly hlavní inspektorka chovu AT paní T.N.Ryabová (Rusko),  N.V. Abramová (Rusko), jako třetí usedla v komisi sl. Petra Marešová (ČR) a čtvrtou byla Monique le Bon (Francie).

     Posuzování probíhalo následně, jednotlivě byl každý z koní  postaven před rozhodčí komisi v zootechnickém postoji a poté byl předveden v kroku a klusu. Vyhlašování probíhalo společně pro celou třídu, a to od prvního do posledního místa. Každý z koní byl slovně okomentován T. N. Rjabovou, žel, překlad do angličtiny a francouzštiny místy vázl, anebo nebyl až tak přesný.     Posuzován byl typ, exteriér, krok a klus - pravidla způsobu hodnocení si stanoví pořadatel.

 

 

 

     První na řadu přišla třída ročních hřebečků s počtem přihlášených 8 koní. S pořadovým č.7 měl nastoupit hřebeček Patysh z ČR, který však bohužel kvůli zranění nepřijel. Mimo katalog však byli navíc přivezeni a v této třídě předvedeni dva hřebečci Atalaman a Aiant  (chovatel a majitel sdružení Dalida) z Čech. Ani jeden z nich však nepromluvil do pořadí, neboť byli z důvodu nedostatečného vývinu zařazeni na konec a nehodnoceni. Každopádně to byla třída s nejvyšším počtem (9) vystavených koní.

     Vítězem ročních hřebečků se stal  Ata Khan d´Akhal (Ata Gush – Prisiaga) chovatelky a majitelky Héloise Ghirardi (Francie).

     Na druhém místě se umístil hřebeček Gobi Gush (Ghilzai Khan – Marichka) chovatelky Clary de Voos (Nizozemí), tento  hřebeček obdržel zároveň cenu „Chovatelské naděje“. 

     Třetím umístěným byl hnědák Ata Howa d´Akhal v majetku M. Hazena (Francie).

 

     Následovala třída ročních klisen s počtem 5koní.

     Vítězkou se stala ryzá klisna Meksiia d´Akhal, na druhém místě se umístila její stájová kolegyně Zoya d´Akhal (obě po Ata Gush) a třetí místo bylo přiděleno klisně Anamur, chovatelky a majitelky Sylvie Peyron (Francie).

 

     Slabě obsazenou třídou byli dvouletí hřebci, před komisí se předvedli pouze tři zástupci. Skupina to byla značně nevyrovnaná. Vítězem se stal hřebec Althasar (chovatel a majitel Lena Novotná, ČR), který svou KVH cca 164cm značně převyšoval zbylé dva, zvláště pak na druhé příčce  umístěného hnědáka Abnar (chovatel a majitel sdružení Dalida, ČR), který byl extrémem opačným. Třetí umístěný vraník Karakhmed Asman vK byl velikostně „v normálu“, ale jinak byl souhrnem mnoha nedostatků.

 

      Do třídy dvouletých klisen bylo přihlášeno  klisen 5, avšak dvě se nedostavily. Početně tedy byly s dvouletými hřebci nastejno. Vítězkou se stala v Čechách narozená hnědá klisna Chiria (chovatel Martin Hofman, majitel V.Chabliev, Slovensko), druhé místo obsadila  plavka Alazne (chovatel a majitel sdružení Dalida, ČR) a třetí byla klisna Gaukhat Shah (chovatel farma Shah Teke, Rusko, majitel Katharina Jakob, Německo)

 

     Následovala třída 3letých hřebců.

     Vítězem z 5ti předvedených koní se stal  v ČR narozený hřebec Drago (chovatel M.Hofman, majitel V.Chabliev, Slovensko). Druhý byl hřebec Anthares a třetí Almazar oba narozeni a v majetku Sdružení Dalida, ČR.

 

      Třídu 3letých klisen s počtem 4vystavených, vyhrála plavka Aguda (chovatel farma Veles, Rusko, majitel V.Chabliev, Slovensko), jako druhá se umístila Selemdja (chovatel Akhalt-Service, Rusko, majitel N.Menu, Francie), tato klisna obdržela navíc cenu „Chovatelské naděje“.    Třetí se umístila hnědka Malawi (chovatel S.Toepfer-Gebert, Německo, majitel Ch. Pottner, Německo).

 

     V třídě 4letých hřebců se poměřili opět pouze 3hřebci, čtvrtý přihlášený Gagar Chan nenastoupil.

     Vítězem se stal vraník Sagon (chovatel S.Toepfer-Gebert, Německo, majitel K.Jakob, Německo) druhé místo obsadil Portos (chovatel a majitel sdružení Dalida, ČR) a na třetím místě skončil zlatý plavák Murakami (chovatel Akhalt-Service, Rusko, majitel C.Bardy, Francie).

 

     Slušně obsazenou třídou, jak početně, tak kvalitou se stala třída 5letých a starších hřebců. Přihlášeno bylo 9 koní, bohužel však Oglan, Orakul a Raymar nepřijeli. Počet se tedy snížil na 6 předvedených hřebců. Vítězem se stal vraník Stambul (chovatel Akhalt-Service, Rusko, majitel neznámý) druhý se umístil hnědák Altair (chovatel a majitel Lena Novotná, ČR) a třetím se stal plavák Abebe (chovatel H. Dichand, Rakousko, majitel V.Chabliev, Slovensko).

 

     Poslední skupinou byla třída 4letých a starších klisen.  Ze 7 přihlášených byly vystaveny pouze 4 klisny. Bohužel na rozdíl od celkem kvalitně obsazené třídy hřebců, byla tato  skupina nejslabší. Na prvním místě se umístila tm.plavka Djobulga, druhá byla sv.plavka Shunnan Shael (chovatel Shael, Rusko, majitel Ch. Wenman, Francie) a třetí se umístila ryzka Gesey (chovatel a majitel sdružení Dalida, ČR).

 

     Následovala třída valachů, zde byli předvedeni tři koně. Na prvním místě stanul

bělouš Alamanchy (chovatel G.Khoury, Rusko, majitel H.Ghirardi, Francie), druhý byl Attu (chovatel S.Toepfer-Gebert, Německo, majitel S.Toepfer-Gebert, Německo) a třetí Mazan (chovatel hřebčín Čagorta, Rusko, majitel S.Vadel, Francie)

 

     Na závěr byla otevřena kombinovaná třída, která sestávala z předvedení koní v pohybu na ruce a pod sedlem. Přihlášeni byli 4koně a umístili se v tomto pořadí:

1.Gagar Chan,  2.Fatyh,  3.Al Bali,  4.Murakami

 

     Sobotní program uzavíral Gala Večer, probíhající v kryté hale,  na kterém byli předváděni koně na prodej. Předvedeni byli ve skoku ve volnosti, vesměs se jednalo o koně plemene SF, i když k vidění byla i jedna arabka a jeden achaltekinský valach (Alamanchy). Zahájení každopádně patřilo hřebci Altairovi, chovatelky a majitelky Leny Novotné, který se s klidem a elegancí představil publiku a převedl, že i achaltekinci dokáží bez problému překonat nejvyšší možnou výšku.

 

     Nedělní den byl vyhrazen pro sportovní soutěže (drezura, jízda zručnosti, parkur). Nutno přiznat, že tyto soutěže neměly valnou úroveň.

Drezura A - zúčastnili se dva koně, Chorezm a Alamanchy, první se umístil Chorezm

Drezura B - šli koně Fatyh a Ata Gush, vítězem byl Fatyh.

 

      Následovala jízda zručnosti, která sestávala z nízkého skoku, otevření deštníku, přechod kavalet,  couvání, slalomu, průchodu kolem míče, chůze kolem fáborků a průchod pod nimi  a otevření a zavření brány. Vítězem se stal valach Alamanchy, který tento kurz přešel jak na ruce, tak pod sedlem.

 

     Parkur o výšce 70cm absolvovali pouze dva koně. Byli jimi hřebec Altair (ČR) a bílý valach Alamanchy (Francie). Prvenství připadlo Alamanchymu.

 

     Vyhlášení celého šampionátu, tzv. Best in Show bylo ponecháno na závěr dne. Na předvadiště  nastoupil výběr vítězů z jednotlivých kategorií. Na rozdíl od jednotlivých tříd bylo zde vyhlašováno pořadí od posledního.

BEST IN SHOW  se stal roční hřebeček Ata Khan d´Akhal. Opakovala se tak situace z loňského šampionátu v Lucembursku, kde se stalo vítězem rovněž roční hříbě.

 

     Byla vyhlášena i speciální ocenění (výše zmíněné Chovatelské naděje), dále nejlepší předvaděč (Denis Robert) a nejlepší plemeník (Ata Gush).

 

Po vyhlášení Best in Show vítězové jednotlivých tříd přešli na parkurové kolbiště, kde se na úplný závěr šampionátu předvedli přihlížejícím divákům.

 

 

_Výsledky_

 

Na závěr se nabízí celkové shrnutí, toto vám zde nabídneme pohledem jednotlivých chovatelů -členů ČSCHATu, kteří byli na šampionátu osobně přítomni.

 

P.Marešová,  M.Prausová,  Z.Skopalová,  E.Sluková

 

 

______________________________FOTOGALERIE______________________________

Foto: Skopalová Zdenka

 

 

Třída ročních hřebců

č.1. Agus Khan (*2009, Ata Gush - Travka)
                 chovatel: Fabienne Lentz                  majitel: Fabienne Lentz, Francie

č.2. Ata Howa d´Akhal (*2009, Ata Gush - Gagara)
                 chovatel: Héloise Ghirardi                 majitel: Dr. Marc Hazen, Francie

č.3. Ata Khan d´Akhal (*2009, Ata Gush - Prisiaga)
        chovatel: Héloise Ghirardi, Francie           majitel: Héloise Ghirardi, Francie

č.4. Buran (*2009, Saivan - Haipala)
       chovatel: Katharina Jakob, Německo           majitel: Katharina Jakob, Německo

č.5. Gobi Gush (*2009, Ghilzai Khan - Marichka chovatel: Clara de Vos van Stenwijk, Nizozemí   majitel: Clara de Vos van Stenwijk, Nizozemí 

  č.6. Kirgiz (*2009, Karatai - Gulchatai) chovatel: Clara de Vos van Stenwijk, Nizozemí   majitel: Clara de Vos van Stenwijk, Nizozemí 

NEVYSTAVEN

 

          č.7. Patysh (Džasman - Penelope)             chovatel: Martin Hofman, ČR              majitel: Edita Sluková, ČR

               č.8.Pelegrin (Piastr - Meleai)                chovatel: Hans Hutmacher, Švýcarsko          majitel: Hans Hutmacher, Švýcarsko

č.--. Aiant (*2009, Almaz - Sreda)
                chovatel: sdružení Dalida, ČR               majitel: sdružení Dalida, ČR

  č.--. Atalaman (*2009, Almaz - Sreda)
                chovatel: sdružení Dalida, ČR               majitel: sdružení Dalida, ČRč.3. Ata Khan d´Akhal (*2009, Ata Gush - Prisiaga)
             chovatel: Héloise Ghirardi, Francie             majitel: Héloise Ghirardi, Francie

Vítěz třídy ročních hřebečků

 

 

Třída ročních klisen

č.9. Anamur (*2009, Ashbad - Gamaliia)
        chovatel: Sylvia Peyron, Francie         majitel: Sylvia Peyron, Francie

č.10. Meksiia d´Akhal (*2009, Ata Gush - Meksika)
       chovatel: Héloise Ghirardi, Francie          majitel: Héloise Ghirardi, Francie

č.11. Melodiia d´Akhal (*2009, Ajan 2 - Mehri)
     chovatel: Héloise Ghirardi, Francie          majitel: Audrey Meunier, Francie

č.12. Rusalka (*2009, Olafchan - Raketa)
       chovatel: Hans Hutmacher, Švýcarsko           majitel: Hans Hutmacher, Švýcarsko

NEVYSTAVENA

č.13. Starlette (*2009, Piazor - Damouchka)
        chovatel: Martine Caron, Francie        majitel: Martina Caron, Francie

č.10. Zoya d´Akhal (*2009, Ata Gush - Zuri)
       chovatel: Héloise Ghirardi, Francie          majitel: Héloise Ghirardi, Francieč.10. Meksiia d´Akhal (*2009, Ata Gush - Meksika)
              chovatel: Héloise Ghirardi, Francie                  majitel: Héloise Ghirardi, Francie

Vítězka třídy ročních klisen

 

 

Třída dvouletých hřebců

č.15. Abnar (*2008, Absar - Dida)
                chovatel: sdružení Dalida, ČR               majitel: sdružení Dalida, ČR

NEVYSTAVEN

č.16. Ak Utmak (*2008, Argo - Elaburga      chovatel: Bérengére Guillou Aubert, Francie    majitel: Bérengére Guillou Aubert, Francie

č.17. Althasar (*2008, Altair - Salamandra)
               chovatel: Lena Novotná, ČR                 majitel: Lena Novotná, ČR  

č.18. Karakhmed Asman vK (*2008, Prianik - Ak  Tagmaly)
  chovatel: Michelle van Kasteren, Lucemburk      majitel: Michelle van Kasteren, Lucemburk

č.17. Althasar (*2008, Altair - Salamandra)
               chovatel: Lena Novotná, ČR                   majitel: Lena Novotná, ČR  

 Vítěz třídy dvouletých hřebců

 

 

Třída dvouletých klisen

č.19. Alazne (*2008, Almaz - Aigiz)
             chovatel: sdružení Dalida, ČR               majitel: sdružení Dalida, ČR

č.20. Chiria (*2008, Džasman - Khiva Tarki)
                 chovatel: Martin Hofman, ČR                majitel: farma Alania, Slovensko

č.21. Gauhat Shah (*2009, Galaly - Haipala)
       chovatel: Katharina Jakob, Německo           majitel: Katharina Jakob, Německo

NEVYSTAVENA

č.22. Ogonya (*2009, Orakul - Gameli)
       chovatel: Christine Evans, Švýcarsko           majitel:  Christine Evans, Švýcarsko 

NEVYSTAVENA

č.23. Uzuna d´Orient (*2009, Doremir - Hakima)
         chovatel: Fernand Beyer, Francie           majitel: Virginie Laborbe, Francie

 

č.20. Chiria (*2008, Džasman - Khiva Tarki)
                 chovatel: Martin Hofman, ČR                majitel: farma Alania, Slovensko

Vítězka třídy dvouletých klisen

 

 

Třída tříletých hřebců

č.24. Al´Bali d´Akhal (*2007, Altair - Mehri)
       chovatel: Héloise Ghirardi, Francie           majitel: Héloise Ghirardi, Francie

     č.25. Almazar (*2007, Almaz - Bahar)             chovatel: sdružení Dalida, ČR               majitel:sdružení Dalida, ČR

č.26. Anthares (*2007, Almaz - Aiša)
               chovatel: sdružení Dalida, ČR               majitel:sdružení Dalida, ČR 

č.27. Drago (*2007, Oglan - Durana)
                 chovatel: Martin Hofman, ČR                majitel: farma Alania, Slovensko

č.28. Kashmir Aladja (*2007, Murad Shael - Aldepel)
       chovatel: Christina Webman, Francie           majitel: Karen Pannetier Coulon, Francie

 

č.27. Drago (*2007, Oglan - Durana)
                 chovatel: Martin Hofman, ČR                majitel: farma Alania, Slovensko

Vítěz třídy tříletých hřebců

 

 

Třída tříletých klisen

č.29. Aguda (*2007, Gornostai - Armada)
          chovatel: farma Veles, Rusko            majitel: farma Alania, Slovensko

č.30. Gagushka (*2007, Horezm - Gagara)
       chovatel: Héloise Ghirardi, Francie           majitel: Audrey Lottmann Schaeffer, Francie

č.31. Malawi (*2007, Fatyh - Marahuti)
    chovatel: Sabine Tepfer Gebert, Německo      majitel: Christina Pottner, Francie

č.32. Selemdja (*2007, Mikhman - Seziia)
         chovatel: farma Akhalt-Servis, Rusko            majitel: Nicolas Menu, Francie

NEVYSTAVENA

č.33. Tagta (*2007, Argo - Elabuga)
    chovatel: Bérengére Guillou Aubert, Francie    majitel: Bérengére Guillou Aubert, Francie

 

 

č.29. Aguda (*2007, Gornostai - Armada)
                  chovatel: farma Veles, Rusko                      majitel: farma Alania, Slovensko

Vítězka třídy tříletých klisen

 

 

Třída čtyřletých hřebců

NEVYSTAVEN

č.34. Gagar Han (*2006, Gagur - Gandja)
         chovatel: farma Julduz, Rusko           majitel: Katharina Jakob, Německo

č.35. Murakami (*2006, Melezor - Maigyl)    chovatel: farma Akhalt-Servis, Rusko            majitel: Canal Bardy, Francie

č.36. Portos (*2006, Polotlize - Dida)
        chovatel: sdružení Dalida, ČR           majitel:sdružení Dalida, ČR 

 č.37. Sagon (*2006, Askari - Sirenia)
    chovatel: Sabine Tepfer Gebert, Německo      majitel: Katharina Jakob, Německo
             

 č.37. Sagon (*2006, Askari - Sirenia)
       chovatel: Sabine Tepfer Gebert, Německo      majitel: Katharina Jakob, Německo
 

Vítěz třídy čtyřletých hřebců

 

 

Třída pětiletých a starších hřebců

č.38. Abebe (*2004, Elbek 40 - Arzu)
         chovatel: Hans Dichand, Rakousko           majitel: farma Alania, Slovensko

č.39. Absakal (*2003, Junuwich - Plajnaya   chovatel: Monigue Fauvette, Francie            majitel: Dany Marmignon, Francie

č.40. Altair (*2000, Alahrat - Keiki)
               chovatel: Lena Novotná, ČR                 majitel: Lena Novotná, ČR

 č.41. Fatyh (*2003, Feisal - Pampa)
             chovatel: Stavropol, Rusko            majitel: Sabine Tepfer Gebert, Německo

NEVYSTAVEN

 č.42. Oglan (*2001, Khutor - Oprava)
             chovatel: Stavropol, Rusko            majitel: Sabine Tepfer Gebert, Německo

NEVYSTAVEN

č.43. Orakul (*1999, Arab - Otvaga)
             chovatel: Guy Khoury, Rusko          majitel: Christine Evans, Švýcarsko

NEVYSTAVEN

č.44. Raymar (*2003, Schiallazar - Gerel 19)
             chovatel: Christian Rey, Francie          majitel: Bérengére Guillou Aubert, Francie

 

č.45. Shaitan Shael (*2005, Almaz - Aiša)
          chovatel: farma Shael, Rusko                 majitel:sdružení Dalida, ČR
    

č.46. Stambul (*2001, Maksut 2 - Sikea chovatel: farma Akhalt-Service, Rusko majitel:sdružení Dalida, ČR

      
 

      č.46. Stambul (*2001, Maksut 2 - Sikea)    chovatel: farma Akhalt-Service, Rusko    majitel:sdružení Dalida, ČR

Vítěz třídy pětiletých a starších hřebců

 

 

Třída čtyřletých a starších klisen

č.47. Bedovaia (*2004, Dargan - Depel)
         chovatel: G.Pinosa/ P.Sagnardon, Francie     majitel: Sandrine Vadel, Francie

ŠKRTNUTO

č.48. Daria (Dargan - Perga)

č.49. Djobulga (*2002, Schallazar - Elabuga         chovatel: Chantal Cornez, Francie            majitel: Sandrine Vadel, Francie

 č.50. Gesey (*2006, Seiran 10 - Gel)
     chovatel: sdružení Dalida, ČR           majitel:sdružení Dalida, ČR

NEVYSTAVENA

č.51. Kharisma (*2005, Horezm - Gagara)
         chovatel: Sport Klub Intersburk, Rusko     majitel: Louis Choulet, Francie

NEVYSTAVENA

 č.52. Paia (*2003, Akvamarin - Pakta)
             chovatel: Stavropol, Rusko            majitel: Sabine Tepfer Gebert, Německo

NEVYSTAVENA

 č.53. Saiga (*2000, Galabeg - Saniya)
             chovatel: Stavropol, Rusko            majitel: Christine Evans, Švýcarsko

č.54. Shunnan Shael (*2002, Gayaz - Aldepel)
          chovatel: farma Shael, Rusko                 majitel:Christina Wenman, Francie

     č.49. Djobulga (*2002, Schiallazar - Elabuga           chovatel: Chantal Cornez, Francie            majitel: Sandrine Vadel, Francie

Vítězka třídy čtyřletých a starších klisen

 

 

Třída valachů

č.55. Alamanchy (*1996, Arab - Kaishi)
           chovatel: Guy Khoury, Rusko           majitel: Héloise Ghirardi, Francie

       č.56. Attu (*2002, Gorlik - Alykly         chovatel: Sabine Tepfer Gebert, Německo      majitel: Sabine Tepfer Gebert, Německo

č.57. Mazan (*1996, Ajan 2 -Mistika)
           chovatel: farma Čagorta, Rusko             majitel: Sandrine Vadel, Francie

 

č.55. Alamanchy (*1996, Arab - Kaishi)
                  chovatel: Guy Khoury, Rusko                   majitel: Héloise Ghirardi, Francie

Vítěz třídy valachů

 

 

č.3. Ata Khan d´Akhal (*2009, Ata Gush - Prisiaga)
             chovatel: Héloise Ghirardi, Francie           majitel: Héloise Ghirardi, Francie

 BEST IN SHOW 

 

 

Nejlepší plemeník

Ata Gush (*1991, Ajan2 - Gaskon)
        chovatel: farma Čagorta, Rusko          majitel: Héloise Ghirardi, Francie

               Ata Gush a vítězní potomci                   Ata Khan d´Akhal a Meksiia d´Akhal

 

 

Cena chovatelské naděje

Hřebec

č.5. Gobi Gush (*2009, Ghilzai Khan - Marichka chovatel: Clara de Vos van Stenwijk, Nizozemí   majitel: Clara de Vos van Stenwijk, Nizozemí 

Klisna

č.32. Selemdja (*2007, Mikhman - Seziia)
         chovatel: farma Akhalt-Servis, Rusko            majitel: Nicolas Menu, Francie

 

 

Sport

Ata Gush (*1991, Ajan2 - Gaskon)
        chovatel: farma Čagorta, Rusko          majitel: Héloise Ghirardi, Francie

  

        č.55. Alamanchy (*1996, Arab - Kaishi)        59. Horezm (Keik 5 - Hamoa 20)
 majitel: Héloise Ghirardi, Francie

 č.41. Fatyh (*2003, Feisal - Pampa)
             chovatel: Stavropol, Rusko            majitel: Sabine Tepfer Gebert, Německo

č.40. Altair (*2000, Alahrat - Keiki)
               chovatel: Lena Novotná, ČR                 majitel: Lena Novotná, ČR

 

 

Jízda zručnosti

č.55. Alamanchy (*1996, Arab - Kaishi)
           chovatel: Guy Khoury, Rusko           majitel: Héloise Ghirardi, Francie

       č.24. Al Bali d´Akhal (*2007, Altair - Mehri         chovatel: Héloise Ghirardi, Francie             majitel: Héloise Ghirardi, Francie