VÝSTAVA "KONĚ V AKCI" - PARDUBICE 2005

 

Účasti achaltekinské ekipy předcházelo několik jednání s ing. Kunátem, ředitelem pardubického závodiště, a jeho pravou rukou, paní Hromádkovou. Tato jednání vyvrcholila podpisem smlouvy mezi pořadateli a ČSCHATem.

Konečná sestava koní pro pardubickou výstavu byla tato: Penelope (maj. M.Hofman), Durana (maj. M. Hofman), Al-Kaira (maj. M. Hofman), Chiva Tarki (maj. M. Hofman), Meksika (maj. Z. Skopalová), Polotlize (maj. P. Marešová), Samurai (maj. P. Marešová).

Koně se do Pardubic naváželi již od čtvrtka a achaltekinskému týmu způsobili několik horkých chvilek, kdy i ti spolehliví, dobře nastupující koníci se rozhodli, že s vozíkem nechtějí mít nic společného. Nakonec se vše šťastně vyřešilo, poslední achaltekinci dorazili ve čtvrtek po půlnoci (tedy vlastně v pátek velmi brzy ráno) a ekipa tak byla v plném počtu sedmi koní.

Stejně jako loni nám ing. Kunát a paní Hromádková vyšli vstříc a ČSCHAT dostal k dispozici velký stánek pro svoji prezentaci. Technické vybavení (mimojiné velkou plazmovou obrazovku!) zajistil Martin Litov s Míšou Rejvoldovou, která zároveň byla i hlavním koordinátorem "stánkové služby". Tímto děkujeme všem z Vás, kteří jste aktivně vypomohli, jmenovitě Vlaďce Kořínkové, Elišce Hanušové, Olze Kracíkové a Míše Prausové, ve stájích pak děkujeme za pomoc Petře Lukešové a Valentině Padovano. Tradičně probíhala na stánku videoprojekce, k dispozici byly letáky, k nahlédnutí zahraniční achaltekinská literatura, velmi úspěšnou novinkou pak bylo CD s materiály o achalech, včetně videoukázek.
Zájem o achaltekince a informace o nich projevili středoškolští i univerzitní profesoři, takže se můžeme těšit na to, že dorůstající hipologové už budou mít o achalech dostatek korektních informací a materiálů.

Program achaltekinských vystoupení se každý den trochu lišil, v pátek proběhl před tribunami symbolický doběh vytrvalostní jízdy na počest 70. výročí pochodu z Ašchabadu do Moskvy. Ihned po doběhu následovaly dvě jezdecké ukázky - první ukázkou byla tradiční turkmenská bojová hra "Telpek gačyrmak", tedy shazování papach šavlemi v plném trysku, v podání Meksiky (Zdenka Skopalová) a Polotlizeho (Petra Marešová). Druhou ukázkou byla drezura v podání Penelope (Zuzana Švarcová) a Al-Kairy (Lucka Waldhegerová).
V pátek proběhla také chovatelská přehlídka v paddocku, komentovaná Petrou Marešovou. Předváděny byly pouze klisny, ovšem nádherně ozdobené stříbrnými obojky a poprsními řemeny. Pozornost na sebe přitahovala Juniorská světová šampionka r. 2004 Chiva Tarki, která do Čech dorazila pouhých deset dnů před začátkem výstavy.

Sobota nabídla ještě bohatší program: v 10:45 vyrazila achaltekinská skupina ve složení Polotlize (P. Marešová), Meksika (Z. Skopalová), Penelope (M. Hofman), Al-Kaira (L. Waldhegerová) na pochod do centra Pardubic a zpět. Tento pochod byl opět symbolickou připomínkou pochodu Ašchabad-Moskva. K dispozici jsme dostali policejní doprovod (1 muž vepředu na skutru, 1 policejní auto s houkačkou vzadu). Koně jeli v plném provozu, míjeli nás autobusy, trolejbusy, sanitky, atd., ale nutno říci, že koníci se chovali jako dokonalí profesionálové a vše snášeli se stoickým klidem. Nakonec skupina triumfálně prošla historickou branou na pardubické náměstí, které obkroužila a vydala se na cestu zpět na závodiště. Na závodišti koně zakončili pochod klusem před tribunami a následovaly stejné jezdecké ukázky jako v pátek (Telpek gačyrmak, drezura).
Odpoledne proběhla v paddocku chovatelská přehlídka.

Kromě aktivit ČSCHAT probíhala další akce, zaštítěná realitní kanceláří Martina Hofmana, a to kreslířská soutěž pro děti - "Namaluj achaltekinského koně". Odměnou pro první tři umístěné pak bylo svezení v sedlech achaltekinských koní. Vyhlášení této soutěže probíhalo odpoledne, takřka na závěr celodenního programu. Vození dětí se zhostily Penelope, Durana a mladičká Al-Kaira, před tribuny tyto klisny uváděla šampionka Chiva Tarki a plemenný hřebec Samurai.

V neděli byl achaltekinský program obměněn - místo doběhu vytrvalostní jízdy a jezdeckých ukázek proběhl achaltekinský rovinný dostih na 800 m. Někteří jezdci trpěli před startem drobnou nervozitou, jak vše dopadne a jak se budou koníci chovat, ale achaltekinský charakter nezklamal - koníci to opravdu "rozbalili" a zaběhli ukázkový dostih, navíc i v poměrně dobrém čase. Zvítězil plemenný hřebec Polotlize (P. Marešová), na druhém místě se umístila Meksika (Z. Skopalová), na třetím Al-Kaira (L. Waldhegerová) a na čtvrtém místě Penelope (Z. Švarcová). Vítěze dekoroval podle turkmenské tradice šátkem Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc. z brněnské Mendelovy Univerzity.

V paddocku proběhla stejně jako předchozí dny chovatelská přehlídka a na závěr dne byly opět vyhlášeny výsledky kreslířské soutěže a ti nejlepší se mohli podívat na svět z toho nejkrásnějšího místa, ze sedla achaltekinských koní. S Penelopou, Duranou a Al-Kairou se vyhlašování zúčastnila Chiva Tarki a Samurai.

Celá akce byla průběžně fotografována a natáčena celým týmem dokumentaristů z našich řad (Jarda Dostál, Míša a Martin, Zdenka, Eliška, atd.), v případě zájmu určitě bude možné na některé ze schůzí ČSCHATu film zhlédnout.

Následovalo balení, nakládání (tentokrát bez větších problémů) a odjezd domů. Myslím, že se v letošním roce výstava opravdu podařila a že jsme zase o kus dále v získávání dobrého jména achaltekinců a v celkové propagaci našeho jedinečného plemene. Věřím, že mezi 10.000 návštěvníky, kteří letos do Pardubic zavítali, se našlo hodně těch, které achaltekinci oslovili a upoutali.
Ještě jednou díky celému "achaltekinskému týmu" za pomoc a skvělou týmovou práci.

                                                                                                                                Petra Marešová
 

 FOTOGALERIE

 Stánek ČSCHAT
© Eliška Hanušová


Stánek ČSCHAT
© Eliška Hanušová


Petra Marešová - předsedkyně ČSCHAT - komentátorka chovatelské přehlídky
© Míša Rejvoldová


Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Chiva Tarki
© Míša Rejvoldová


Chiva Tarki
© Míša Prausová


Durana
© Míša Rejvoldová


Penelope
© Eliška Hanušová


Meksika
© Míša Rejvoldová


Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Chiva Tarki
© Míša Rejvoldová


Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Meksika
© Zdenka Skopalová


Meksika
© Míša Rejvoldová


Chiva Tarki
© Míša Rejvoldová


Durana
© Míša Rejvoldová


Penelope
© Míša Rejvoldová


Meksika
© Míša Prausová


Meksika
© Míša Rejvoldová


Durana & Penelope
© Zdenka Skopalová


Ženský půvab
© Eliška Hanušová


Chiva Tarki & Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Meksika
© Míša Rejvoldová


Penelope
© Míša Rejvoldová


Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Dojezd distančního dostihu (zleva - Penelope & Martin Hofman, Al-Kaira & Lucie Waldhegerová, Meksika & Zdenka Skopalová
© Eliška Hanušová


Dojezd distančního dostihu - Meksika, Penelope, Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Průjezd cílem - Polotlize & Meksika
© Eliška Hanušová


Zahájení šavlového tance - Polotlize & Meksika
© Míša Rejvoldová


Zahájení šavlového tance - Polotlize
© Eliška Hanušová


Zahájení šavlového tance - Meksika
© Eliška Hanušová


Zahájení šavlového tance - Polotlize
© Míša Rejvoldová


Šavlový tanec - Polotlize
© Eliška Hanušová


Šavlový tanec - Polotlize
© Eliška Hanušová


Šavlový tanec - Polotlize
© Eliška Hanušová


Šavlový tanec - Meksika
© Eliška Hanušová


Šavlový tanec - Meksika
© Eliška Hanušová


Meksika
© Míša Rejvoldová


Jana Gibsonová & Viktor Barsa
© Míša Rejvoldová


Šavlový tanec - Polotlize
© Míša Rejvoldová


Polotlize & Meksika
© Míša Rejvoldová


Drezurní ukázka - Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Drezurní ukázka - Penelope
© Míša Rejvoldová


Drezurní ukázka - Penelope & Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Drezurní ukázka - Penelope & Al-Kaira
© Eliška Hanušová


Drezurní ukázka - Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Drezurní ukázka - Penelope
© Míša Rejvoldová


Samurai
© Míša Rejvoldová


Samurai
© Zdenka Skopalová


Samurai
© Eliška Hanušová


Samurai
© Míša Rejvoldová


Samurai
© Míša Rejvoldová


Samurai
© Zdenka Skopalová


Průjezd Pardubicemi - Polotlize
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi - Meksika
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi - Meksika & Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi - Penelope
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi - achaltekinský kvartet
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi - achaltekinský kvartet
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi - Meksika & Polotlize
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi - achaltekinský kvartet
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi - Polotlize
© Míša Rejvoldová


Průjezd Pardubicemi - Meksika & Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Průjezd cílovou rovinkou - Penelope & Al-Kaira
© Míša Prausová


Meksika v cílové rovince
© Míša Prausová


Drezurní ukázka - Penelope & Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Drezurní ukázka - Penelope
© Eliška Hanušová


Dostih AT - odchod na start
© Míša Rejvoldová


Dostih AT - Polotlize & Meksika
© Míša Rejvoldová


Dostih AT - Polotlize & Meksika
© Ing. Eva Sobotková


Dostih AT - Meksika v cíli
© Míša Rejvoldová


Polotlize po dostihu
© Míša Rejvoldová


Meksika po dostihu
© Míša Rejvoldová


Penelope po dostihu
© Míša Rejvoldová


Al-Kaira po dostihu
© Míša Rejvoldová


Gratulace k 1. místu od Doc. Misaře
© Ing. Eva Sobotková


Dekorování vítěze
© Míša Rejvoldová


1. místo - Polotlize
© Míša Rejvoldová


2. místo - Meksika
© Míša Rejvoldová


3. místo - Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


4. místo - Penelope
© Míša Rejvoldová


Al-Kaira
© Míša Rejvoldová


Achaltekinský kvartet před hlavními tribunami
© Míša Rejvoldová


Achaltekinský kvartet před hlavními tribunami
© Míša Rejvoldová


Achaltekinský kvartet před hlavními tribunami
© Míša Rejvoldová


Samurai
© Eliška Hanušová


Samurai
© Zdenka Skopalová


Chiva Tarki
© Zdenka Skopalová


Chiva Tarki
© Zdenka Skopalová


Chiva Tarki
© Zdenka Skopalová


Samurai
© Zdenka Skopalová


Samurai
© Zdenka Skopalová


Samurai
© Zdenka Skopalová


Samurai
© Míša Rejvoldová


Samurai
© Zdenka Skopalová


Samurai
© Zdenka Skopalová


Durana a jedna z výherců kreslířské soutěže
© Míša Rejvoldová


Penelope a jedna z výherců kreslířské soutěže
© Míša Rejvoldová


Al-Kaira a jeden z výherců kreslířské soutěže
© Míša Rejvoldová