„KONĚ V AKCI“ ANEB „NĚŽNÁ JÍZDA“ – PARDUBICE 2012

 

 

Ve dnech 7.-9.9.2012 proběhl další ročník výstavy Koně v akci na pardubickém závodišti. Velký dík si zaslouží dámy, bez kterých by se letošní výstava nekonala, Magda Hromádková a Eva Sobotková, hlavní organizátorky výstavy. Oporou jim byl ing. Křepelka z nakladatelství Profi Press.

 

Achaltekinský tým se letos sešel ve zcela inovovaném složení – Kateřina Králová dovezla klisnu Eshretli  a hřebce Stambula, Gabriela Kopecká klisnu Frygia, stáj Karin Kormanové reprezentovala Lýdie Švástová s Mahribanem a nejmladšími účastnicemi pak byly Kamila Škarabelová s Epey. Pěší část týmu představovaly Petra Marešová, Zdenka Skopalová a Petra Lukešová. Pro prezentaci jsme opět měli k dispozici velký stan. Výzdoba stánku byla oproti loňsku ještě doplněna o nové fotoplachty s typickými představiteli plemene. Pro návštěvníky byly připraveny informační letáky a nástěnky, plakáty, literatura, turkmenské kroje a ozdoby.

 

Pátek byl tradičně „rozjezdovým“ dnem, kdy se koně rozkoukávali. Frygie a Eshretli se zúčastnili slavnostního nástupu, následně ještě společně s Mahribanem jezdecké ukázky. Ta se úplně nepovedla, mladí koně byli ještě vykoukaní a jezdci také J. Odpoledne se Kateřina s Eshretli odvážně vydala po kopytě společně s dalšími účastníky do centra Pardubic na Pernštýnské náměstí, kde pro veřejnost proběhla „ochutnávka“ z programu výstavy.

 

V sobotu byl program poměrně nabitý – ve 12:00 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety „Nejkrásnější kůň České republiky 2012“, ve které se Stambul umístil na krásném třetím místě. Z úst mnohých diváků, kteří se tísnili okolo paddocku při vyhlášení, zaznívaly velmi lichotivé přívlastky a obdivná slova na adresu Stambula. Ve 12:45 pak proběhla chovatelská přehlídka v paddocku, na kterou ihned navazoval slavnostní nástup před tribunami. V 15:00 se Eshretli zhostila úlohy asistentky při demonstraci lymfatické masáže koní a v 16:30 se celý Teke Team prezentoval v tradičních turkmenských krojích při módní přehlídce.

 

Neděle začala pro náš tým trochu netradičně – focením. A to ne focením ledajakým, ale ve fotoateliéru Le petit cheval Vandy Hybnerové v dobových krojích (někteří navíc s domestikovanou kunečkou – viz foto).  Koňská část programu pro nás začala chovatelskou přehlídku v paddocku, po obědě následoval slavnostní nástup, při lymfatické masáži vystřídala svoji polosestru Epey a program završily dostihy, mezi nimi i ten náš, tedy Dostih východních plemen. Původně byli do dostihu hlášeni čtyři achaltekinci, ale při dlouhém čekání (start dostihu se posunul o více než tři čtvrtě hodinu) se Eshretli podařilo přetrhnout martingal a Kateřina  odstoupila. Na start se tedy nakonec postavili tři nováčci, kteří doběhli v pořadí 1. Epey – Kamila Škarabelová 2. Frygia – Gabriela Kopecká 3. Mahriban – Lýdie Švástová. Dostih nebyl příliš rychlý (jak bylo komentováno z věže, čekalo se od achaltekinců vyšší tempo), ale všichni odstartovali, všichni dokončili a všichni zůstali v sedle a zdraví J.

 

Všem z letošního achaltekinského týmu patří velký dík za reprezentaci plemene a výstavní nasazení - bylo to s Vámi super a věřím, že se zase na nějaké podobné akci společně sejdeme.

 

Petra Marešová

 

  FOTOGALERIE

 Slavnostní nástup -
Eshretli a K.Králová
© Zdenka Skopalová


          Slavnostní nástup                Frygia a G.Kopecká
© Zdenka Skopalová

Frygia a G.Kopecká
© Zdenka Skopalová

Eshretli a K.Králová
© Zdenka Skopalová

Eshretli
© Zdenka Skopalová

Epey
© Zdenka Skopalová

Eshretli s majitelkou
© Zdenka Skopalová

Čekání na Paddock - Mahriban a Frygia
© Zdenka Skopalová

Paddock - Stambul
© Zdenka Skopalová

Paddock -  Frygia a Gabriela Kopecká
© Zdenka Skopalová

Paddock - Eshretli
© Zdenka Skopalová

Paddock - Epey
© Zdenka Skopalová

Paddock - Frygia
© Zdenka Skopalová

Paddock -Mahriban
© Zdenka Skopalová

Paddock - Frygia
© Zdenka Skopalová

Paddock -  Frygia
© Zdenka Skopalová

Paddock - Eshretli a Petra Lukešová
© Zdenka Skopalová

Paddock - Stambul
© Zdenka Skopalová

Paddock - Mahriban a Lýdie Švástová
© Zdenka Skopalová

Paddock - Frygia
© Zdenka Skopalová

Paddock - Stambul
© Zdenka Skopalová

Paddock - Frygia
© Zdenka Skopalová

  P.Marešová komentuje při chov. přehlídce  © Zdenka Skopalová

Paddock - Mahriban
© Zdenka Skopalová

Paddock - Mahriban
© Zdenka Skopalová

Paddock - Epey
© Zdenka Skopalová

Paddock - Epey a Kamila Škarabelová
© Zdenka Skopalová

Paddock - Stambul
© Zdenka Skopalová

Paddock - Epey
© Zdenka Skopalová

Paddock - Stambul a Kateřina Králová
© Zdenka Skopalová

Paddock - Stambul
© Zdenka Skopalová

 Odchod na jízdu městem - Eshretli      © Zdenka Skopalová

           Odchod na jízdu městem - Eshretli      © Zdenka Skopalová

     Čekání na vyhlašování  ankety "Nejkrásnější kůň 2012"  
© Zdenka Skopalová

Vyhlašování  ankety "Nejkrásnější kůň 2012"  3.místo - Stambul
© Zdenka Skopalová

Vyhlašování  ankety "Nejkrásnější kůň 2012"  3.místo - Stambul
© Zdenka Skopalová

Vyhlašování  ankety "Nejkrásnější kůň 2012"  3.místo - Stambul
© Zdenka Skopalová

Vyhlašování  ankety "Nejkrásnější kůň 2012"  3.místo - Stambul
© Zdenka Skopalová

Vyhlašování  ankety "Nejkrásnější kůň 2012"  3.místo - Stambul
© Zdenka Skopalová

Vyhlašování  ankety "Nejkrásnější kůň 2012"  3.místo - Stambul
© Zdenka Skopalová

Vyhlašování  ankety "Nejkrásnější kůň 2011"  3.místo - Stambul
© Zdenka Skopalová

          Ukázka lymfatické masáže - Eshretli       © Zdenka Skopalová

       Ukázka lymfatické masáže - Eshretli       © Zdenka Skopalová

Epey a Kamila Skarabelová 
© Zdenka Skopalová

Epey a Kamila Skarabelová 
© Zdenka Skopalová

                            Před tribunami                       © Zdenka Skopalová

Pozdrav před tribunami
© Zdenka Skopalová               

  

Frygia a G.Kopecká
© Zdenka Skopalová

Mahriban
© Zdenka Skopalová

Vystoupení  
© Zdenka Skopalová

Pozdrav  na závěr
© Zdenka Skopalová

Mahriban
© Zdenka Skopalová

Trio před tribunami
© Zdenka Skopalová

Mahriban, Frygia, Epey
© Zdenka Skopalová

Mahriban, Eshretli, Frygia
© Zdenka Skopalová

Mahriban
© Zdenka Skopalová

 Ukázka lymfatické masáže - Epey       © Zdenka Skopalová

  Ukázka lymfatické masáže - Epey     © Zdenka Skopalová

                     Epey a K.Skarabelová                  © Zdenka Skopalová

Přehlídka tradičních kostýmů
© Zdenka Skopalová

Přehlídka tradičních kostýmů - Mahriban
© Zdenka Skopalová

Přehlídka tradičních kostýmů
© Zdenka Skopalová

Odchod ze stájí
© Zdenka Skopalová

Čekání před nástupem do dostihu
© Zdenka Skopalová

A jde se na to...
© Zdenka Skopalová

Odchod ke startu
©
Šárka Veinhauerová

Dostih
©
Šárka Veinhauerová

Dostih
©
Šárka Veinhauerová

Vyhlašování vítězů
©
Šárka Veinhauerová  http://fotosarka.rajce.idnes.cz/

1.místo - Epey a K.Škarabelová
©
Šárka Veinhauerová

2.místo - Frygia a G.Kopecká
©
Šárka Veinhauerová

3.místo - Mahriban a Lýdie Švástová
©
Šárka Veinhauerová   http://fotosarka.rajce.idnes.cz/

Račte vstoupit!
© Zdenka Skopalová

Tradice na stánku
© Zdenka Skopalová

Sobota - nebyl čas posedět!
© Zdenka Skopalová

Nedělní únava
© Zdenka Skopalová

Alespoň tři prstíčky...
© Zdenka Skopalová

      Měly jsme to pod kontrolou!            © Jan Špaček, http://koniny.rajce.idnes.cz/

 

 

 

                                           Pardubický achaltekinský tým 2012                                        

Foto:  Le petit cheval, Vanda Hybnerová